O projekcie

Projekt „AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH” jest sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego realizatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Z uwagi na szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju oraz  ogólnopolski charakter przedsięwzięcia projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministra Środowiska, pana Macieja H. Grabowskiego.

Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych przedstawicieli administracji publicznej i społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Jest on adresowany przede wszystkim do urzędników szczebla decyzyjnego tj.: naczelników wydziałów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych, a także członków tych zespołów, pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje tematów ściśle związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie zaplanowano realizację 2 cykli szkoleniowych składających się z  czterech dwudniowych modułów tematycznych, o charakterze ogólnopolskim oraz Forum Zrównoważonego Rozwoju.

Forum Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się na zakończenie każdego cyklu i stanowić będzie podsumowanie tematyki przedstawianej w trakcie modułów tematycznych oraz rozwinięciem nowych, pojawiających się w trakcie realizacji szkoleń zagadnień z obszaru zrównoważonego rozwoju, o charakterze ogólnopolskim. Zajęcia  szkoleniowo-warsztatowe  zostaną zrealizowane w ramach 2 edycji w latach 2014-2016 dla pracowników administracji publicznej.

Zakres szkolenia obejmuje najważniejsze obszary tematyczne bezpośrednio związane ze zrównoważonym rozwojem oraz problematyką kształtowania systemowych zmian w programowaniu i zarządzaniu środowiskiem.

Wykłady poprowadzi multidyscyplinarny zespół specjalistów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, praktycy, eksperci, a także goście zagraniczni prezentujący swoje doświadczenia w tym zakresie.

Program szkolenia bazuje na najnowszych rozwiązaniach i aktualnej wiedzy w przedmiotowym zakresie i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Moduł I. Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
  • Moduł II. Rewitalizacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych
  • Moduł III. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa
  • Moduł IV. Niskoemisyjna gospodarka miejska
  • Forum Zrównoważonego Rozwoju

Szczegółowy program znajduje się w zakładce Do pobrania

W celu zniwelowania niedogodności związanych z dojazdem na każdy dzień zajęć z bardziej odległych miejsc, zaplanowano zakwaterowanie dla uczestników.

Z uwagi na prognozowane duże zainteresowanie tematyką Forum Zrównoważonego Rozwoju oraz chęć zapewnienia jak największego zasięgu, ostatnie  Forum przewidywane na maj 2015 r. będzie dostępne dla uczestników nie tylko stacjonarnie, ale będzie również transmitowane on-line.